přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 14

§ 14
Opatření v případech podezření na africký mor prasat nebo potvrzení afrického moru prasat na jatkách nebo v dopravním prostředku
(1) Pokud existuje podezření na africký mor prasat na jatkách nebo v dopravním prostředku, krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona neprodleně v souladu s postupy stanovenými v diagnostické příručce učiní opatření k potvrzení nebo vyloučení výskytu uvedené nákazy.
(2) Pokud je zjištěn případ afrického moru prasat na jatkách nebo v dopravním prostředku, zajistí krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona, aby
a) všechna vnímavá zvířata na jatkách nebo v dopravním prostředku byla bez prodlení utracena,
b) těla, droby a živočišné odpady pocházející ze zvířat, která mohla být nakažena, byly zpracovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
c) čištění, dezinfekce, případně dezinsekce budov a zařízení včetně dopravních prostředků probíhaly pod dohledem úředního veterinárního lékaře a v souladu s § 12,
d) s nezbytnými úpravami bylo provedeno epizootologické šetření stanovené v § 8,
e) izolát viru afrického moru prasat byl za účelem stanovení genetického typu podroben laboratornímu postupu stanovenému v diagnostické příručce,
f) v hospodářství původu prasat nebo těl prasat a v kontaktních hospodářstvích byla uplatňována opatření uvedená v § 7; pokud se epizootologickým šetřením nezjistí jiné okolnosti, uplatňují se v hospodářství původu prasat nebo těl prasat opatření stanovená v § 5 odst. 1,
g) nejméně 24 hodin po dokončení čištění, dezinfekce, případně dezinsekce, provedených v souladu s § 12, nebyla porážena ani přepravována žádná zvířata.