přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 9

§ 9
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
(1) Neprodleně po úředním potvrzení afrického moru prasat u prasat v hospodářství vymezí krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona ochranné pásmo o poloměru nejméně tří kilometrů kolem ohniska. Ochranné pásmo je součástí pásma dozoru o poloměru nejméně deseti kilometrů. V těchto pásmech se uplatňují opatření uvedená v § 10 a 11.
(2) Při vymezování pásem musí krajská veterinární správa vzít v úvahu
a) výsledky epizootologického šetření provedeného v souladu s § 8,
b) zeměpisnou polohu, zejména přirozené nebo umělé hranice,
c) umístění a vzdálenost hospodářství,
d) způsoby přemísťování prasat a obchodování s prasaty a dostupnost jatek a zařízení pro zpracovávání těl prasat,
e) dostupnost zařízení a osob pro kontrolu nad přemísťováním prasat v pásmech, zejména pokud mají být prasata určená k utracení odvezena z hospodářství původu.
(2) Pokud pásmo zahrnuje části území několika členských států, spolupracuje krajská veterinární správa při jeho vymezování s příslušnými orgány těchto států.
(3) Krajská veterinární správa přijme veškerá nezbytná opatření, včetně použití značek, výstražných nápisů a hromadných sdělovacích prostředků (tisk a televize), k zajištění plné informovanosti všech osob v ochranném pásmu a pásmu dozoru o platných omezeních v souladu s § 10 a 11 a přijme opatření, která považuje za vhodná k zajištění odpovídajícího prosazování výše uvedených opatření.