přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 7

§ 7
Opatření v kontaktních hospodářstvích
(1) Hospodářství jsou uznána za kontaktní hospodářství, pokud úřední veterinární lékař zjistí nebo na základě epizootologického šetření provedeného v souladu s § 8 předpokládá možnost zavlečení afrického moru prasat; k zavlečení může dojít buď z jiných hospodářství do hospodářství uvedeného v § 4 nebo § 5, nebo z hospodářství uvedeného v § 4 nebo § 5 do jiných hospodářství; v těchto hospodářstvích se až do úředního vyloučení výskytu afrického moru prasat uplatňují opatření podle § 4.
(2) Vyžaduje-li to nákazová situace, uplatňuje krajská veterinární správa v kontaktních hospodářstvích uvedených v odstavci 1 opatření stanovená v § 5 odst. 1; v souladu s diagnostickou příručkou se při utrácení prasat odebírá dostatečný počet vzorků za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu viru afrického moru prasat v těchto hospodářstvích.