přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 6

§ 6
Opatření v případech potvrzení výskytu afrického moru prasat v hospodářstvích sestávajících z různých epizootologických jednotek
(1) Pokud je výskyt afrického moru prasat potvrzen v hospodářstvích, která sestávají ze dvou nebo více samostatných epizootologických jednotek, může příslušný orgán v souladu s § 15 zákona s ohledem na dokončení výkrmu prasat rozhodnout o výjimce z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) pro epizootologickou jednotku se zdravými prasaty v zamořeném hospodářství, a to za předpokladu, že úřední veterinární lékař potvrdil, že uspořádání, velikost a vzdálenost těchto epizootologických jednotek a činnosti v těchto jednotkách prováděné umožňují úplné oddělení zařízení sloužících k ustájení, držení a krmení, a virus se tak nemůže šířit z jedné epizootologické jednotky do druhé.
(2) Dojde-li k postupu podle odstavce 1, stanoví krajská veterinární správa v souladu s § 15 zákona podrobná pravidla jeho uplatňování s přihlédnutím k možnému poskytnutí veterinárních záruk. Státní veterinární správa neprodleně uvědomí o jeho uplatnění v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi.