přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 3

§ 3
Hlášení afrického moru prasat
(1) Výskyt afrického moru prasat nebo podezření na výskyt afrického moru prasat je v souladu s § 11 a 12 zákona povinně a neprodleně hlášen krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze (dále jen "krajská veterinární správa").
(2) Aniž jsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o hlášení ohnisek nákaz zvířat, Státní veterinární správa, je-li na území České republiky potvrzen africký mor prasat,
a) v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce ohlásí nákazu Komisi a ostatním členským státům a poskytne informace o
1. ohniscích afrického moru prasat, která byla potvrzena v hospodářstvích,
2. případech afrického moru prasat, které byly potvrzeny na jatkách nebo v dopravních prostředcích,
3. primárních ohniscích afrického moru prasat, která byla potvrzena u prasat divokých,
4. výsledcích epizootologického šetření provedeného v souladu s § 8,
b) v souladu s § 16 odst. 3 písm. a) a § 16 odst. 4 poskytne Komisi a ostatním členským státům informace o dalších případech potvrzených u prasat divokých v oblastech zamořených africkým morem prasat.