přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a) hlášení nákazy afrického moru prasat, pohotovostní plán pro případ výskytu nákazy afrického moru prasat (dále jen "pohotovostní plán"), program ozdravování zvířat (dále jen "program ozdravování") a jejich očkování,
b) opatření pro tlumení nákazy afrického moru prasat,
c) opatření k ozdravování zvířat od nákazy afrického moru prasat.
1) Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat.