přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.15

Příloha 15
DRUHY KOPYTNÍKŮ PODLE § 2 PÍSM. U)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Taxon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Řád          Čeleď          Rod/Druh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artiodactyla      Antilocapridae     Antilocarpa ssp. (vidloroh)
(sudokopytníci)    (vidlorohovití)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Bovidae         Addax ssp. (adax), Aepyceros ssp. (impala), Alcelaphus ssp. (buvolec
            (turovití)       stepní), Ammodorcas ssp. (antilopa dibatag), Ammotragus ssp. (paovce),
                        Antidorcas ssp. (antilopa skákavá), Antilope ssp. (antilopa jelení),
                        Bison ssp. (bizon), Bos ssp. (tur) [včetně Bibos (gayal, gaur), Novibos
                        (kuprej), Poephagus (jak)], Boselaphus ssp. (nilgau), Bubalus ssp. (arni,
                        buvol [včetně Anoa (anoa)], Budorcas ssp. (takin), Capra ssp. (koza),
                        Cephalophus ssp. (chocholatka), Connochaetes ssp. (pakůň), Damaliscus
                        ssp. [včetně Beatragus] (buvolec  modrý, pestrý), Dorcatragus ssp.
                        (beira), Gazella ssp. (gazela), Hemitragus ssp. (tahr), Hippotragus ssp.
                        (antilopa koňská, vraná, modrá), Kobus ssp. (voduška, kob, abok, puku),
                        Litocranius ssp. (antilopa žirafí), Madogua ssp. (dikdik), Naemorhedus
                        ssp. [včetně Nemorhaedus a Capricornis] (goral, serau), Neotragus ssp.
                        (antilopka), Oreamnos ssp. (kamzík bělák), Oreotragus ssp. (skálolez),
                        Oryx ssp. (přímorožec, oryx), Ourebia ssp. (oribi), Ovibos ssp. (pižmoň),
                        Ovis ssp. (ovce), Patholops ssp. (orongo), Pelea ssp. (antilopa srnčí),
                        Procapra ssp. (dzeren), Pseudois ssp. (nahur), Pseudoryx ssp. (saola),
                        Raphicerus ssp. (antilopa trávní, černouchá, Sharpeova), Redunca ssp.
                        (bahnivec), Rupicapra ssp. (kamzík středozemní, horský), Saiga ssp.
                        (sajga), Sigmoceros-Alecelaphus ssp. (buvolec Lichtensteinův), Sylvicapra
                        ssp. (chocholatka schovávavá), Syncerus ssp. (buvol), Taurotragus ssp.
                        (antilopa Derbyho, losí), Tetracerus ssp. (antilopa čtyřrohá), Tragelaphus
                        ssp. [včetně Boocerus] (bongo, kudu, nyala, lesoň, sitatunga)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Camelidae        Camelus ssp. (velbloud), Lama ssp. (guanako, alpaka, lama), Vicugna ssp.
            (velbloudovití)     (vikuňa)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Cervidae        Alces ssp. (los), Axis-Hyelaphus ssp. (axis), Blastocerus ssp. (jelenec),
            (jelenovití)      Capreolus ssp. (srnec), Cervus-Rucervus ssp. (jelen, wapiti, sika,
                        sambar), Dama ssp. (daněk), Elaphurus ssp. (jelen milu),  Hippocamelus
                        ssp.  (huemul), Hydropotes  ssp. (srnčík),  Mazama ssp.  (mazama),
                        Megamuntiacus  ssp. (muntžak  obrovský), Muntiacus  ssp. (muntžak),
                        Odocoileus ssp. (jelenec ušatý, běloocasý), Ozotoceros ssp. (jelenec
                        pampový), Pudu ssp. (pudu), Rangifer ssp. (sob)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Giraffidae       Giraffa ssp. (žirafa), Okapia ssp. (okapi)
            (žirafovití)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Hippopotamidae     Hexaprotodon-Choeropsis ssp. (hrošík), Hippopotamus ssp. (hroch, tapír)
            (hrochovití)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Moschidae        Moschus ssp. (kabar)
            (kabarovití)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Suidae         Babyrousa  ssp.  (babirusa),  Hylochoerus  ssp.  (prase  pralesní),
            (prasatovití)      Phacochoerus ssp. (prase bradavičnaté), Potamochoerus ssp. (štětkoun),
                        Sus ssp. (prase)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Tayassuidae       Catagonus ssp., Pecari ssp., Tayassu ssp. (pekari)
            (pekarovití)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Tragulidae       Hyemoschus ssp., Tragulus ssp., Moschiola ssp. (kančil)
            (kančil)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perissodactyla     Rhinocerotidae     Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
(lichokopytníci)    (nosorožcovití)     (nosorožec)
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
            Tapiridae        Tapirus ssp.
            (tapírovití)      (tapír)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proboscidea      Elephantidae      Elephas ssp., Loxodonta ssp.
(chobotatci)      (slonovití)       (slon)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------