přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.4

Příloha 4
KRITÉRIA PRO POSKYTOVANÍ INFORMACÍ O VÝSKYTU AUJESZKYHO CHOROBY A PRO PLÁNY MONITORINGU A PROGRAMY OZDRAVOVÁNÍ PRO TUTO NÁKAZU, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTOVÁNY V SOULADU S § 13 TÉTO VYHLÁŠKY

1. Členský stát: ...............................................

2. Datum: ......................................................

3. Hlášení za období: ..........................................

4. Počet hospodářství, ve kterých byla klinickým, sérologickým
  nebo virologickým vyšetřením zjištěna Aujeszkyho choroba:

5. Informace o očkování proti Aujeszkyho chorobě, sérologických
  vyšetřeních a kategorizaci  hospodářství (vyplňte, prosím,
  přiloženou tabulku):
+-------+-------------+-------------+--------------+---------------+
|Oblast | Počet    | Počet    | Počet    |Počet     |
|    | hospodářství| hospodářství| hospodářství |hospodářství  |
|    | s chovem  | s chovem  | s chovem   |s chovem    |
|    | prasat   | prasat   | prasat (s  |prasat     |
|    |       | spadajících | očkováním)  |prostých    |
|    |       | do programu | nenakažených |Aujeszkyho   |
|    |       | depistáží  | Aujeszkyho  |choroby (bez  |
|    |       | Aujeszkyho | chorobou (2) |očkování)(3)  |
|    |       | choroby(1) |       |        |
|    |       |       |       |        |
+-------+-------------+-------------+--------------+---------------+
|    |       |       |       |        |
+-------+-------------+-------------+--------------+---------------+
|    |       |       |       |        |
+-------+-------------+-------------+--------------+---------------+
|Celkově|       |       |       |        |
+-------+-------------+-------------+--------------+---------------+
|(1) Program pod dozorem příslušného úřadu.            |
|(2) Hospodářství chovající prasata, ve kterých byla v souladu |
|  s úředním programem Aujeszkyho choroby provedena sérologická |
|  vyšetření  s negativním  výsledkem a  ve kterých  byla |
|  v předchozích 12 měsících používáno očkování.         |
|(3) Hospodářství chovající prasata, která splňují podmínky kap. |
|  I. odst. 1 písm. c) přílohy č. 3 k této vyhlášce.       |
+------------------------------------------------------------------+

6. Další informace o sérologickém sledování ve střediscích umělé
inseminace, prováděném z důvodu vývozu, v rámci schémat dozoru
atd.: ............................................................
 .................................................................