přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.1

Příloha 1
NÁKAZY PODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU HLÁŠENÍ
-----------------------------------------------------------------
a) skot:       slintavka a kulhavka plicní nákaza skotu
           vzteklina      enzootická leukóza
           tuberkulóza     skotu
           brucelóza      sněť slezinná

-----------------------------------------------------------------
b) prasata:     vzteklina      slintavka a kulhavka
           brucelóza      vezikulární choroba
           klasický mor prasat prasat
           africký mor prasat  sněť slezinná
-----------------------------------------------------------------
c) ovce a kozy:   slintavka a kulhavka sněť slezinná
           brucelóza      vzteklina
           (B.melitensis)    klusavka
           nakažlivá
           epididymitida beranů
           (B.ovis)
-----------------------------------------------------------------
d) drůbež:      newcastleská choroba
           aviární influenza
           ptáků
-----------------------------------------------------------------
e) koňovití:     hřebčí nákaza
           vozhřivka
           encefalomyelitida
           koní
           (všechny typy včetně
           venezuelské
           encefalomyelitidy
           koní VEE)
           infekční anémie koní
           vzteklina
           sněť slezinná
           mor koní
           vezikulární stomatitida
-----------------------------------------------------------------
f) ostatní zvířata:
-----------------------------------------------------------------
Nákazy             Řády, čeledi a druhy zvířat
                vnímavých k nákazám
-----------------------------------------------------------------
Newcastleská choroba Influenza Ptáci (Aves)
ptáků
-----------------------------------------------------------------
Chlamydióza (Chlamydia     Papoušci (Psittaciformes)
psittaci)
-----------------------------------------------------------------
Mor včelího plodu       Včela (Apis)
-----------------------------------------------------------------
Brucelóza (Brucella abortus)  Vidlorohovití (Antilocapridae),
                turovití (Bovidae), velbloudovití
                (Camelidae), jelenovití
                (Cervidae), žirafovití
                (Giraffidae), hrochovití
                (Hippopotamidae) a kančilovití
                (Tragulidae)
-----------------------------------------------------------------
Brucelóza (Brucella      Vidlorohovití (Antilocapridae),
melitensis)          turovití (Bovidae), velbloudovití
                (Camelidae), jelenovití
                (Cervidae), žirafovití
                (Giraffidae), hrochovití
                (Hippopotamidae) a kančilovití
                (Tragulidae)
-----------------------------------------------------------------
Brucelóza (Brucella ovis)   Velbloudovití (Camelidae),
                kančilovití (Tragulidae),
                jelenovití (Cervidae), žirafovití
                (Giraffidae), turovití (Bovidae)
                a vidlorohovití (Antilocapridae)
-----------------------------------------------------------------
Brucelóza (Brucella suis)   Jelenovití (Cervidae), zajícovití
                (Leporidae), pižmoň východní
                (Ovibos moschatus), prasatovití
                (Suidae) a pekariovití
                (Tayassuidae)
-----------------------------------------------------------------
Tuberkulóza (Mycobacterium   Savci (Mammalia), zejména
bovis)             vidlorohovití (Antilocapridae),
                turovití (Bovidae), velbloudovití
                (Camelidae), jelenovití
                (Cervidae), žirafovití
                (Giraffidae) a kančilovití
                (Tragulidae)
-----------------------------------------------------------------
Slintavka a kulhavka      Sudokopytníci (Artiodactyla) a
                asijští sloni (Proboscidea)
-----------------------------------------------------------------
Klasický mor prasat      Prasatovití (Suidae) a
                pekariovití
-----------------------------------------------------------------
Africký mor prasat       (Tayassuidae)
-----------------------------------------------------------------
Vezikulární choroba prasat   Prasatovití (Suidae) a
                pekariovití (Tayassuidae)
-----------------------------------------------------------------
Mor skotu           Sudokopytníci (Artiodactyla)
-----------------------------------------------------------------
Katarální horečka ovcí     Vidlorohovití (Artiocapridae),
                turovití (Bovidae), jelenovití
                (Cervidae), žirafovití
                (Giraffidae) a nosorožcovití
                (Rhinocerotidae)
-----------------------------------------------------------------
Plicní nákaza skotu      Turovití (Bovidae, včetně zebu,
                buvola, bizona a jaka)
-----------------------------------------------------------------
Vezikulární stomatitida    Sudokopytníci (Artiodactyla) a
                koňovití (Equidae)
-----------------------------------------------------------------
Mor malých přežvýkavců     Turovití (Bovidae) a prasatovití
                (Suidae)
-----------------------------------------------------------------
Nodulární dermatitida skotu  Turovití (Bovidae) a žirafovití
                (Giraffidae)
-----------------------------------------------------------------
Neštovice ovcí a koz      Turovití (Bovidae)
-----------------------------------------------------------------
Mor koní            Koňovití (Equidae)
-----------------------------------------------------------------
Horečka údolí Rift       Turovití (Bovidae), druhy
                velbloudů (Camelus spp.) a
                nosorožcovití (Rhinocerotidae)
-----------------------------------------------------------------
Těšínská choroba prasat    Prasatovití (Suidae)
-----------------------------------------------------------------
Infekční nekróza krvetvorné  Lososovití (Salmonidae)
tkáně
-----------------------------------------------------------------
Transmisivní spongiformní   Turovití (Bovidae), jelenovití
encefalopatie (TSE)      (Cervidae), kočkovití (Felidae) a
                kunovití (Mustelidae)
-----------------------------------------------------------------
Sněť slezinná         Turovití (Bovidae), velbloudovití
                (Camelidae), jelenovití
                (Cervidae), slonovití
                (Elephantidae), koňovití
                (Equidae) a hrochovití
                (Hippopotamidae)
-----------------------------------------------------------------
Vzteklina           Šelmy (Carnivora) a netopýři
                (Chiroptera)
-----------------------------------------------------------------
Ebola             Primáti
-----------------------------------------------------------------
Neštovice opic         Rodentia a primáti
-----------------------------------------------------------------
Malý úlový brouk        Včela a čmelák (Apis a Bombus)
(Aethina tumida)     
-----------------------------------------------------------------
Roztoč Tropilaelaps      Včela (Apis)
(Tropilaelaps spp.)  
-----------------------------------------------------------------