přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 78

§ 78
(1) Státní veterinární správa může Komisi předložit k rozhodnutí návrh na uznání území nebo jeho části za prosté jedné z nákaz, ke které jsou zvířata vnímavá, uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce. Předloží Komisi příslušnou dokumentaci, přičemž v ní uvede zejména
a) současný stav nákazy a historii jejího výskytu na území České republiky,
b) výsledky prověřování dozoru založené na sérologickém, mikrobiologickém, patologickém nebo epidemiologickém (epizootologickém) vyšetřování a na skutečnosti, že nákaza podléhá povinnému hlášení příslušným úřadům,
c) období, ve kterém byl dozor prováděn,
d) podle potřeby, období, ve kterém bylo zakázáno očkování proti nákaze, a geografickou oblast, které se zákaz týkal,
e) způsoby ověření nepřítomnosti nákazy.
(2) Státní veterinární správa oznamuje Komisi změnu údajů uvedených v odstavci 1.