přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 74

§ 74
Rozhodnutím orgánů Evropské unie mohou být stanoveny
a) zvláštní veterinární požadavky na dovoz do členských států a povaha a obsah průvodních dokladů pro zvířata určená do zoologických zahrad, cirkusů, zábavních parků nebo laboratoří, provádějících pokusy na zvířatech, podle druhu zvířat,
b) doplňkové záruky k zárukám stanoveným pro různé druhy zvířat za účelem ochrany dotyčných druhů zvířat z členských států,
c) zvláštní požadavky pro přemísťování zvířat z cirkusů a zábavních parků a pro obchodování se zvířaty určenými pro zoologické zahrady.