přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 71

§ 71
(1) Drůbež a násadová vejce musí doprovázet osvědčení vystavené a podepsané úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země, které musí
a) být vydáno v den nakládky pro zásilku do členského státu určení,
b) být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu určení,
c) doprovázet zásilku v originále,
d) potvrzovat, že drůbež nebo násadová vejce splňují požadavky stanovené touto vyhláškou a další požadavky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz ze třetích zemí,
e) být platné 5 dnů ode dne jeho vystavení,
f) být vystaveno na jediném listu,
g) být vyhotoveno pro jediného příjemce,
h) být opatřeno razítkem a podpisem odlišné barvy, než je barva osvědčení.
(2) Osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.