přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 70

§ 70
(1) Dovážet lze drůbež a násadová vejce, které pocházejí
a) z třetí země, popřípadě její části,
1. v níž aviární influenza ptáků a newcastleská choroba podléhá povinnému hlášení,
2. jež je prostá nákaz uvedených v bodě 1, anebo v případě, že není prostá těchto nákaz,10) činí v zájmu jejich zdolávání opatření předpokládaná zvláštními právními předpisy, popřípadě těmto opatřením přinejmenším rovnocenná,
b) z hejna, které před odesláním bylo chováno bez přerušení na území nebo části území třetí země po dobu, určenou rozhodnutím orgánů Evropské unie a odpovídá veterinárním podmínkám určeným rozhodnutím orgánů Evropské unie pro dovozy drůbeže a násadových vajec z příslušné země.
(2) Dovoz drůbeže a násadových vajec z třetí země může být povolen, jen jestliže drůbež a násadová vejce vedle požadavků odstavce 1 splňují podmínky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz jednotlivých druhů a kategorií drůbeže z dané třetí země.
(3) Jatečná drůbež musí být ihned po příchodu do České republiky přepravena přímo na jatky a s co nejmenším prodlením poražena.
10) Vyhláška č. 299/2003 Sb.