přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 67

§ 67
(1) Koňovití musí být identifikováni v souladu s § 19 odst. 4 a 5 a doprovázeni veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země. Toto osvědčení musí
a) být vydáno v den nakládky zvířat k odeslání do členského státu určení nebo, v případě registrovaných koní, v poslední pracovní den před naložením,
b) být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států určení a v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se provádí kontrola dovozu,
c) v prvopisu doprovázet zvířata,
d) potvrzovat, že zvířata splňují veterinární podmínky, stanovené touto vyhláškou pro dovoz ze třetích zemí,
e) být vystaveno na jednom listu,
f) být vystaveno na jednoho příjemce.
(2) Osvědčení může být v případě jatečných zvířat vystaveno na zásilku za předpokladu, že zvířata jsou řádně označena a identifikována. Pokud Česká republika využije této možnosti, Státní veterinární správa o tom informuje Komisi.
(3) Osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.