přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 64

§ 64
(1) Dovážet lze zvířata, která pocházejí z třetí země, jež je prostá
a) moru koní,
b) dva roky venezuelské encefalomyelitidy koní (VEE),
c) šest měsíců hřebčí nákazy a vozhřivky.
(2) Na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie
a) může být ustanovení odstavce 1 uplatňováno jen ve vztahu k části území třetí země. V případě, že se požadavky na mor koní použijí na základě regionalizace, musí být vždy splněny přinejmenším požadavky vyplývající z § 22 odst. 1, 2 a 3,
b) mohou být požadovány zvláštní veterinární záruky pro nákazy, které se v Evropské unii nevyskytují.