přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 56

§ 56
Kopytníci uvedení v příloze č. 15 k této vyhlášce mohou být předmětem dovozu a tranzitu, pokud
a) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,
b) pocházejí z území prostého nákaz, které splňuje základní obecná kritéria uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, do něhož musí být zakázán vstup zvířatům očkovaným proti nákazám uvedeným v této příloze,
c) splňují zvláštní veterinární podmínky pro dovoz a tranzit, pokud byly předpisy Evropské unie stanoveny,
d) před datem nakládky k odeslání do Evropské unie pobývali na území třetí země uvedené v písmenu a) po dobu stanovenou ve zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz a tranzit,
e) byli před odesláním do Evropské unie podrobeni kontrole, provedené úředním veterinárním lékařem třetí země, ověřující, že jsou zdraví a že jsou splněny požadavky stanovené na ochranu zvířat při přepravě, zejména pokud se týče napájení a krmení15),
f) jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle § 56a zákona odpovídajícím vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie a obsahujícím potvrzení, že kopytníci splňují požadavky této vyhlášky a jiných právních předpisů o zdraví zvířat, případně další požadavky, které jsou stanoveny ve zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz a tranzit předpisy Evropské unie nebo uznány předpisy Evropské unie jako rovnocenné,
g) jsou při příjezdu do Evropské unie podrobeni kontrole ve schválené pohraniční veterinární stanici v souladu se zvláštním právním předpisem9).
9) Vyhláška č. 377/2003 Sb.
15) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.