přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 55

§ 55
(1) Obchodování s ostatními zvířaty živočišných druhů vnímavých k nákazám uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo k nákazám uvedeným v příloze č. 11, pokud členský stát určení používá záruky uvedené v § 77 a 78, zasílanými do a ze zařízení schválených v souladu s přílohou č. 12 k této vyhlášce, podléhá předložení přepravního dokladu. V tomto dokladu, který musí být vyplněn schváleným veterinárním lékařem zařízení, se musí přesně udávat, že zvířata pocházejí ze zařízení schváleného v souladu s přílohou č. 12 k této vyhlášce, a doklad je musí doprovázet během přepravy.
(2) Podmínky pro schválení zařízení z veterinárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce. Nejsou-li tyto podmínky dodržovány, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 1, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení. Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.
(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede a aktualizuje seznam schválených zařízení s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.