přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 51

§ 51
Zajícovci
(1) Zajícovci (Lagomorpha) mohou být předmětem obchodování, jestliže nepocházejí z podniku, ve kterém
a) se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu posledního měsíce před odesláním, a nepřišli do styku se zvířaty z takového podniku,
b) žádné zvíře nejeví klinické příznaky myxomatózy.
(2) Vyžadují-li státy určení veterinární osvědčení pro přemísťování zajícovců na svoje území, mohou vyžadovat, aby zvířata jim zaslaná byla doprovázena veterinárním osvědčením, doplněným potvrzením, které musí být vydáno úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem podniku původu, v případě průmyslových chovů úředním veterinárním lékařem. Pokud členské státy využijí této možnosti, informují o tom Komisi.
(3) Irsko a Velká Británie mohou vyžadovat předložení veterinárního osvědčení, které zaručuje, že je splněn požadavek uvedený v odstavci 1 písm. a).