přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 50

§ 50
Včely
(1) Včely (Apis mellifera) mohou být předmětem obchodování, jestliže
a) pocházejí z oblasti, která není podrobena mimořádným veterinárním opatřením, přijatým v souvislosti s výskytem moru včelího plodu. Pocházejí-li z oblasti, v níž se vyskytla tato nákaza, nesmí být předmětem obchodování po dobu nejméně 30 dnů ode dne:
1. posledního zjištěného případu této nákazy,
2. veterinární prohlídky všech úlů v okruhu 3 km od místa výskytu nákazy,
3. spálení, anebo ošetření infikovaných úlů podle pokynů krajské veterinární správy,
b) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které potvrzuje splnění požadavků uvedených v písmenu a),
c) jsou doprovázeny souhlasem Ministerstva zemědělství podle zvláštního právního předpisu.3)
(2) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že se veterinární požadavky na obchodování se včelami použijí i pro čmeláky.
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).