přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 49

§ 49
Ptáci
(1) Ptáci, neuvedení v předchozích ustanoveních této vyhlášky, mohou být předmětem obchodování, jestliže
a) pocházejí z podniku, ve kterém v průběhu 30 dnů před odesláním nebyla diagnostikována aviární influenza ptáků a z podniku nebo oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření newcastleské choroby,
b) byli dovezeni z třetí země, byli po příchodu do podniku, do něhož byli umístěni, drženi v karanténě.
(2) Papouškovití navíc
a) nesmí pocházet z podniku nebo přijít do styku se zvířaty z podniku, ve kterém byla diagnostikována psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neuplynula doba nejméně dvou měsíců od posledního zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod veterinárním dozorem, trvala nejméně 2 měsíce,
b) jsou označeni tak, aby bylo možno zjistit podnik jejich původu; metody označování papouškovitých se stanoví rozhodnutím orgánů Evropské unie,
c) musí být provázeni obchodním dokladem, který je podepsán úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem podniku původu.