přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 47

§ 47
Kopytníci
Kopytníci, neuvedení v předchozích ustanoveních této vyhlášky, mohou být předmětem obchodování, jestliže
a) jsou označeni tak, aby bylo možno zjistit podnik jejich původu,
b) nejsou určeni k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některé nákazy,
c) nejsou očkováni proti slintavce a kulhavce a odpovídají veterinárním požadavkům, stanoveným ke zdolávání a zamezení šíření této nákazy,
d) pocházejí z podniku, který nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením,
e) byli v podniku původu chováni trvale od svého narození nebo nejméně po dobu 30 dnů před odesláním,
f) jsou doprovázeni veterinárním osvědčením.
6) § 44 odst. 1 zákona.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.