přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 39

§ 39
(1) Násadová vejce a jednodenní kuřata se přepravují buď v nových nevratných obalech, které jsou určeny pro tento účel a k jednorázovému použití, po němž se neškodně odstraňují, anebo ve vratných obalech, které jsou určeny k opakovanému používání za podmínky, že jsou před každým použitím vyčištěny a dezinfikovány.
(2) V obalech podle odstavce 1 lze přepravovat vždy jen násadová vejce nebo jednodenní kuřata stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z téhož podniku.
(3) Označení těchto obalů musí obsahovat tyto údaje:
a) název členského státu a oblast původu,
b) veterinární schvalovací číslo podniku původu,
c) počet vajec nebo kuřat v balení,
d) druh drůbeže, k němuž patří vejce nebo kuřata.
(4) Obaly obsahující násadová vejce nebo jednodenní kuřata mohou být pro přepravu přemístěny do kontejnerů vybavených pro tento účel. Na kontejneru musí být vyznačen počet obalů a údaje uvedené v odstavci 3.