přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 35

§ 35
(1) V době odeslání musí drůbež starší 72 hodin, určená k repopulaci volně žijící zvěře, pocházet z hospodářství, v němž
a) byla chována od vylíhnutí nebo déle než 21 dnů před odesláním a v němž v průběhu 14 dnů předcházejících odeslání nepřišla do styku s drůbeží, do hospodářství nově zařazenou,
b) nebyla nařízena nebo vyhlášena mimořádná veterinární opatření, vztahující se na drůbež, nebo oblast, v níž se podnik nachází, těmto opatřením nepodléhá,
c) v průběhu 48 hodin předcházejících odeslání byla v hejně, z něhož je drůbež odesílaná, provedena veterinární prohlídka (vyšetření), při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.
(2) Ustanovení § 26 se na drůbež uvedenou v odstavci 1 nevztahuje.