přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 27

§ 27
(1) Násadová vejce v době odeslání musí
a) pocházet z hejna, které
1. bylo chováno déle než šest týdnů před odesláním v jednom nebo více schválených podnicích,
2. jestliže bylo podrobeno očkování, bylo toto očkování provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce,
3. v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání bylo podrobeno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem, při němž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podrobováno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem každý měsíc, naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním. V tomto případě musí být v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání zkontrolovány záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posouzen její současný zdravotní stav na základě aktuálních informací, poskytnutých chovatelem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté informace podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, musí být úředním veterinárním lékařem provedena další veterinární kontrola, která vyloučí možnou přítomnost nákazy,
b) být označena,
c) být dezinfikována podle pokynů krajské veterinární správy.
(2) Vyskytne-li se v průběhu inkubace v hejně, z něhož násadová vejce pochází, nákaza, na kterou je drůbež vnímavá, musí o tom být uvědomena příslušná líheň a krajská veterinární správa, příslušná pro líheň a hejno původu.