přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 25

§ 25
(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit přemísťování koňovitých, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky uvedené v § 19, 21 a 22, jde-li o přemístění zvířat, jež jsou v blízkosti vnitřních hranic Evropské unie
a) využívána k jízdě nebo k tahu, anebo pro sportovní a rekreační účely,
b) zúčastněna na kulturních a podobných akcích, organizovaných místními orgány a institucemi,
c) určena k dočasné pastvě nebo práci.
(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi o rozsahu výjimky udělené podle odstavce 1.
(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona výjimečně povolit přemísťování zvířat, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) a b), jde-li o přemístění jatečných zvířat, jež jsou zvlášť označena jako zvířata určená k poražení, přepravena přímo na určené jatky a poražena do pěti dnů; povolení takového přemístění musí být zaznamenáno ve veterinárním osvědčení.
(4) Úřední veterinární lékař musí zaznamenat identifikační číslo nebo číslo průkazu koně poraženého zvířete a zaslat příslušnému úřadu místa odeslání na jeho žádost potvrzení o tom, že bylo zvíře poraženo.