přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 20

§ 20
(1) Veterinární osvědčení nebo v případě průkazu koně formulář obsahující zdravotní údaje musí být vypracovány během 48 hodin před odesláním nebo nejpozději poslední pracovní den před odesláním, a to alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
(2) Veterinární osvědčení musí být vystaveno na jediném listu. Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.
(3) Jiní než registrovaní koňovití mohou být doprovázeni jedním veterinárním osvědčením vztahujícím se na zásilku.