přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 16

§ 16
Plemenné ovce a kozy musí navíc
a) pocházet z hospodářství a přicházet do styku jen se zvířaty z hospodářství,
1. ve kterém nebyla klinicky diagnostikována v předcházejících šesti měsících nakažlivá agalakcie ovcí (Mycoplasma agalactiae) nebo nakažlivá agalakcie koz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides "velké kolonie"), v předcházejících 12 měsících paratuberkulóza nebo kaseózní lymfadenitida a v předcházejících třech letech plicní adenomatóza, Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz. Doba tří let však může být zkrácena na dobu 12 měsíců, jestliže zvířata, u nichž byla zjištěna Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz, byla poražena a zbývající zvířata byla vyšetřena s negativními výsledky dvěma, pro tyto případy rozhodnutím orgánů Evropské unie uznanými testy, anebo
2. které v souvislosti s programem ozdravování zvířat od některé z nákaz uvedených v bodě 1 nebo se zřetelem k uznání území státu nebo jeho části za prosté od některé z těchto nákaz poskytuje zvláštní veterinární záruky, které jsou rovnocenné pro jmenovanou nákazu nebo nákazy,
3. ve kterém úřednímu veterinárnímu lékaři, zodpovědnému za vydání veterinárního osvědčení žádné skutečnosti nenaznačují, že podmínky bodů 1 a 2 nejsou splněny, a chovatel výslovně potvrdil, že mu o žádné takové skutečnosti není nic známo, a písemně prohlásil, že zvířata splňují podmínky bodů 1 a 2,
b) pokud jde o nekastrované plemenné berany se zřetelem na nakažlivou epididymitidu beranů (B. ovis),
1. pocházet z hospodářství, ve kterém v předcházejících 12 měsících nebyla diagnostikována tato nákaza,
2. být v průběhu 60 dnů před odesláním trvale drženi v tomto hospodářství,
3. být v průběhu 30 dnů před odesláním sérologicky vyšetřeni s negativním výsledkem na tuto nákazu, anebo splňovat rovnocenné zvláštní veterinární záruky, uznané rozhodnutím orgánů Evropské unie,
c) být doprovázeny veterinárním osvědčením.