přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 15a

§ 15a
(1) Jatečné, výkrmové a plemenné ovce a kozy musí
a) nepřetržitě pobývat v hospodářství původu nejméně 30 dní nebo od narození, jde-li o zvířata mladší než 30 dnů,
b) pocházet z hospodářství, do něhož nebyly ovce nebo kozy umístěny během 21 dní před odesláním,
c) pocházet z hospodářství, do něhož nebyli během 30 dnů před odesláním umístěni sudokopytníci dovezení ze třetích zemí.
(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit výjimku z požadavků uvedených v odstavci 1 písm. b) a c), jestliže ovce a kozy byly zcela izolovány od všech ostatních zvířat v hospodářství.