přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2003
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 13

§ 13
Státní veterinární správa, aniž je dotčeno ustanovení § 78 odst. 2 této vyhlášky, informuje Komisi o výskytu Aujeszkyho choroby, včetně podrobností o monitorování a provádění programů ozdravování zvířat, nejméně jednou za rok v souladu s jednotnými kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.