přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 380/2003
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Příl.8

Příl.8
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA DÁRCOVSKÁ ZVÍŘATA
1. Pro účely odběru embryí musí dárcovská zvířata splňovat následující požadavky:
a) musí pobývat nejméně 6 předcházejících měsíců na území Evropské unie nebo ve třetí zemi, kde se provádí odběr;
b) musí se nacházet ve stádě původu po dobu nejméně 30 dnů před odběrem;
c) musí pocházet ze stád, která jsou:
- úředně prostá tuberkulózy,
- úředně prostá brucelózy nebo prostá brucelózy,
- prostá enzootické leukózy skotu.
Výjimkou z požadavků uvedených v třetí odrážce mohou pocházet ze stáda (nebo ze stád), které(-á) není/nejsou prosté(-á) leukózy, ale které(-á) získalo(-a) potvrzení o tom, že v něm (v nich) během posledních 3 let nebyl žádný klinický případ enzootické leukózy skotu;
d) nesmí se během předcházejícího roku nacházet ve stádě (nebo ve stádech), ve kterém (kterých) byl zjištěn jakýkoli klinický příznak infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy.
2. V den odběru embryí dárkyně:
a) musí být držena v hospodářství, které nepodléhá veterinárnímu zákazu nebo karanténním opatřením;
b) nevykazuje žádné klinické příznaky onemocnění.
3. Výše uvedené podmínky se navíc použijí i pro živá zvířata, určená jako dárkyně vaječných buněk výplachem zachycováním vaječných buněk nebo ovariektomií.
4. V případě dárcovství vaječníků a jiných tkání, které mají být odebrány po poražení na jatkách, nesmí být zvířata určená k poražení v rámci vnitrostátního programu ozdravování, ani pocházet z hospodářství, které podléhá omezením z důvodu nákazy.
5. Jatky, kde jsou odebírány vaječníky a jiné tkáně, se nesmí nacházet v oblasti, která podléhá veterinárnímu zákazu nebo karanténním opatřením.