přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 380/2003
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 12

§ 12
Sperma ovcí, koz a koňovitých může být předmětem obchodování, jestliže
a) bylo odebráno, ošetřeno a skladováno z hlediska potřeb umělé inseminace ve středisku pro odběr spermatu nebo ve středisku pro skladování spermatu schváleném z veterinárního hlediska k obchodování, anebo - jde-li o ovce a kozy - v hospodářství, které vyhovuje požadavkům stanoveným ve zvláštním právním předpise,2)
b) bylo odebráno od zvířat splňujících požadavky uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,
c) bylo odebráno, ošetřeno, uchováváno, skladováno a přepravováno v souladu s požadavky uvedenými v části C přílohy č. 9 k této vyhlášce,
d) během přepravy do členského státu určení je provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru v souladu se vzorem stanoveným předpisy Evropské unie.
2) Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.