přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 380/2003
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 9

§ 9
Embrya skotu mohou být předmětem obchodování, jestliže
a) byla počata umělou inseminací nebo oplozením in vitro spermatem býka z inseminační stanice nebo spermatem dovezeným z třetí země za podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě - jde-li o embrya určitých zvláštních plemen a rozhodla-li tak Komise - jestliže byla počata přirozeným způsobem býky, jejichž nákazový status odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) byla odebrána od zvířete druhu skot, jehož nákazový statusv odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce,
c) byla odebrána, zpracována a skladována schváleným týmem pro odběr embryí v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce,
d) během přepravy do členského státu určení jsou provázena prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru v souladu se vzorem stanoveným předpisy Evropské unie.