přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 14

§ 14
(1) Státní veterinární správa může nařídit, že živočišné produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška a které byly vyrobeny na území členského státu, avšak byly prováženy územím třetí země, mohou být na území České republiky propuštěny pouze po předložení veterinárního osvědčení nebo osvědčení o zdravotní nezávadnosti, která potvrzují splnění požadavků této vyhlášky.
(2) Jestliže Státní veterinární správa použije postup podle odstavce 1, uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.