přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 12

§ 12
(1) Na veterinární kontrolu při dovozu živočišných produktů, na niž se vztahuje tato vyhláška, se přiměřeně použijí ustanovení o kontrole uvedené ve zvláštním právním předpise,8), 9) a to zejména vzhledem k organizaci kontrol, které se mají provádět, k důsledkům, jež z nich vyplývají, jakož i k ochranným opatřením, která mají být provedena.
(2) Na základě rozhodnutí orgánů Evropských společenství Státní veterinární správa podle § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolí určitým druhům živočišných produktů výjimku z fyzické kontroly uvedené ve zvláštním právním předpise.10) Povolení výjimky se zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
8) Vyhláška č. 372/2003 Sb.
9) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
10) § 4 odst. 4 vyhlášky č. 376/2003 Sb.