přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 10

§ 10
Živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a v § 3 odst. 2 a 3 mohou být dovezeny, pouze pokud vyhovují těmto požadavkům:
a) musí pocházet ze třetí země nebo z části třetí země uvedené na seznamu zemí schváleném orgány Evropských společenství, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce uvedeno jinak,
b) musí pocházet z podniku uvedeného na seznamu schváleném orgány Evropských společenství,
c) musí být provázeny veterinárním osvědčením nebo osvědčením o zdravotní nezávadnosti, která odpovídají schválenému vzoru vydanému Státní veterinární správou, které je podepsané úředním veterinárním lékařem, popřípadě jiným příslušným úřadem.