přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 8

§ 8
(1) Osoby, které se podílejí na obchodování s živočišnými produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška, musí
a) být registrovány před započetím činnosti krajskou veterinární správou podle § 28 odst. 4 zákona,
b) vést záznamy o dodávkách; registrovaný obchodník, který dělí zásilky, nebo jakýkoliv podnik, který není pod státním veterinárním dozorem, vede záznamy o následném místě určení produktů,
c) uchovávat záznamy uvedené pod písmenem b) po dobu, kterou stanoví krajská veterinární správa a předložit jí na vyžádání tyto záznamy.
(2) Zjistí-li orgány vykonávající státní veterinární dozor, že nejsou plněny veterinární podmínky obchodování stanovené touto vyhláškou, učiní odpovídající opatření k nápravě nedostatků stanovená zákonem.