přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 5

§ 5
(1) Do oběhu nesmí být uváděny živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce pocházející z hospodářství ležícího v ohnisku nákazy, ochranném pásmu nebo v pásmu dozoru5) nákazy, pro kterou je druh zvířete, z něhož produkty pocházejí, vnímavý, nebo pocházející z podniku nebo z pásma, ze kterého by každé přemístění či obchodování mohly představovat nebezpečí ohrožení nákazové situace České republiky. To neplatí pro živočišné produkty, jež byly tepelně ošetřeny v souladu se zvláštním právním předpise.6)
(2) Státní veterinární správa může podle § 48 odst. 1 písm. f) a o) zákona povolit výjimku z odstavce 1 se souhlasem orgánů Evropských společenství. Tato výjimka může být povolena pouze v případě, že budou v rámci ochranných opatření přijaty zvláštní záruky umožňující přemístění určitých produktů.
(3) Obchodování s patogeny se řídí pravidly stanovenými příslušnými orgány Evropských společenství.
5) § 54 odst. 1 písm. b) zákona.
6) § 38 vyhlášky č. 202/2003 Sb.