přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 4

§ 4
Živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a v § 3 odst. 2 a 3 mohou být předmětem obchodování, pouze pokud splňují tyto požadavky:
a) vyhovují požadavkům uvedeným v § 5, jakož i požadavkům stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) pocházejí z podniků, které
1. jsou pod veterinárním dozorem příslušného úřadu,
2. jsou registrovány a schváleny příslušným úřadem,
3. dodržují zvláštní výrobní požadavky stanovené touto vyhláškou,
4. vytvoří a zavedou metody sledování a kontrolu kritických bodů na základě používaných výrobních postupů,
5. zabezpečí v závislosti na typu produktů odběr vzorků k vyšetření v laboratoři uznané příslušným úřadem k ověření toho, zda jsou dodržována ustanovení této vyhlášky,
6. uchovávají po dobu nejméně 2 let písemné nebo jiné záznamy o údajích získaných podle předchozích ustanovení a předkládají je příslušnému úřadu,
7. provádějí označování nebo etiketování,
8. informují příslušný úřad o případech, kdy je na základě laboratorního vyšetření nebo na základě jiných dostupných informací zjištěno vážné nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí,
9. uvádějí do prodeje pouze živočišné produkty doprovázené obchodním dokladem, v němž je uveden typ produktu, název a případně číslo veterinárního schválení výrobního podniku.