přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 379/2003
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí § 3

§ 3
(1) Obchodování a dovoz živočišných produktů uvedených v § 1 může být zakázán nebo omezen pouze z veterinárních nebo hygienických důvodů stanovených zákonem, touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy.
(2) Živočišné produkty uvedené ve zvláštním právním předpise3) mohou být předmětem obchodování nebo dovozu jen tehdy, pokud splňují požadavky uvedené ve zvláštním právním předpise4) a požadavky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Živočišný produkt určený k výživě lidí, který není uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, smí být předmětem obchodování nebo dovozu až po jeho schválení Radou Evropské unie.
3) § 2 písm. g) vyhlášky č. 202/2003 Sb.
4) § 34 vyhlášky č. 202/2003 Sb.