přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 377/2003
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí Příl.3

Příloha 3
PODMÍNKY SCHVALOVÁNÍ POHRANIČNÍCH VETERINÁRNÍCH STANIC
Aby pohraniční veterinární stanice obdržela schválení Komise, musí mít k dispozici:
1. zvlášť vyčleněný příjezdový pruh pro přepravu živých zvířat, aby zvířata byla ušetřena zbytečného čekání;
2. snadno čistitelná a dezinfikovatelná zařízení k nakládce a vykládce různých druhů dopravních prostředků, k provádění prohlídky a ke krmení, napájení a ošetřování zvířat s dostatečným prostorem, osvětlením a větráním vzhledem k počtu zvířat, která mají být prohlížena;
3. dostatečný počet - se zřetelem k počtu zvířat, která mají pohraniční veterinární stanicí procházet - veterinárního a pomocného personálu, zvlášť vyškoleného k provádění kontrol dokladů a klinických vyšetření uvedených v této vyhlášce;
4. dostatečně velké prostory pro personál odpovědný za provádění veterinárních kontrol, včetně šaten, sprch a toalet;
5. vhodné prostory a zařízení k odběru a zpracování vzorků pro běžná vyšetření stanovená v právních předpisech upravujících dovoz zvířat z třetích zemí;
6. služby specializované laboratoře způsobilé k provádění zvláštního vyšetření vzorků odebraných v pohraniční veterinární stanici;
7. služby podniku umístěného v bezprostřední blízkosti, který má k dispozici dostatečné prostory a zařízení k ustájení, krmení, napájení, ošetřování a v případě potřeby také k porážení zvířat;
8. pokud pohraniční veterinární stanice slouží jako místo pro zastávky nebo překládání zvířat během přepravy, musí mít k dispozici vhodné zařízení k vykládce, krmení, napájení nebo i k ustájení a nezbytnému ošetření zvířat, popřípadě i k porážení zvířat na místě způsobem, který ušetří zvířata zbytečného utrpení;
9. vhodné vybavení umožňující rychlou výměnu informací s ostatními pohraničními veterinárními stanicemi a příslušnými veterinárními úřady;
10. vybavení a zařízení pro čištění a dezinfekci.