přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 377/2003
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí Příl.2

Příloha 2
MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI INDIVIDUÁLNÍ KONTROLY ZPŮSOBILOSTI ZVÍŘAT PRO PŘEPRAVU, KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ A POSTUPŮ PŘI ODBĚRU VZORKŮ U SUDOKOPYTNÍKŮ A KOŇOVITÝCH NA POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ STANICI
I. Kontrola způsobilosti zvířat pro přepravu:
Mimo klinické vyšetření podrobně uvedené dále musí být provedeno hodnocení způsobilosti zvířat pro další přepravu. Při tomto hodnocení se přihlíží k dosud uražené vzdálenosti včetně stanovených opatření pro krmení, napojení a odpočinek zvířat. Rovněž se přihlíží ke vzdálenosti, kterou ještě zbývá urazit včetně předpokládaných opatření pro krmení, napojení a odpočinek během této části cesty.
Musí být kontrolováno, zda dopravní prostředky pro přepravu zvířat odpovídají požadavkům právních předpisů upravujících přepravu živých zvířat.
II. Klinické vyšetření:
Klinické vyšetření zahrnuje nejméně:
1. vizuální vyšetření zvířete včetně celkového hodnocení jeho zdravotního stavu, schopnosti volného pohybu, stavu kůže a sliznic a jakýchkoli známek abnormálních výtoků;
2. sledování dýchacího a zažívacího ústrojí;
3. namátkovou kontrolu tělesné teploty. To však není třeba, pokud nebyly zjištěny žádné anomálie podle bodu 1 nebo 2;
4. palpace (prohmatání) se vyžaduje pouze tehdy, pokud jsou zjištěny anomálie podle bodů 1, 2 nebo 3.
III. Postup při odběru vzorků:
Odběr vzorků za účelem kontroly dodržování veterinárních náležitostí stanovených v průvodním veterinárním osvědčení se provádí takto:
1. Nejméně 3 % zásilek podléhají měsíčnímu odběru vzorků k sérologickému vyšetření, s výjimkou registrovaných koní17), které doprovází jednotlivá veterinární osvědčení potvrzující dodržení veterinárních náležitostí, které jsou stanoveny v povolení vydaném podle jiného právního předpisu upravujícího veterinární požadavky na obchodování se zvířaty a veterinární podmínky jejich dovozu ze třetích zemí18).
Vzorky se odebírají nejméně od 10 % zvířat v každé ze zásilek vybraných k odběru vzorků podle bodu 1, nejméně však od 4 zvířat. Pokud se vyskytnou problémy, musí být uvedené procento zvýšeno.
2. Úřední veterinární lékař může na základě posouzení rizika od jakýchkoli zvířat v zásilce na pohraniční veterinární stanici odebrat jakékoli nezbytné vzorky.
17) § 2 písm. k) vyhlášky č. 382/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 156/2006 Sb.
18) § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb.