přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí Příl.9

Příloha 9
VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
                         Číslo jednací:

                         ..............

Veterinární osvědčení, které doprovází zásilky produktů ze skladu
schváleného podle čl. 12 odst 4 písm. b) nebo zásilky produktů od
provozovatele schváleného podle čl. 13 odst 1 směrnice 97/78/ES
přímo na loď nebo přes zvlášť schválený sklad (uvedený v čl. 13
odst 2 písm. a) směrnice 97/78/ES) při dodávkách v souladu
s rozhodnutím Komise 2000/571/ES.

Odpovědný úřad: .................................................

1.   Původ (sklad nebo stanoviště hraniční kontroly odesílaných
    produktů)

    Adresa a číslo schválení  skladu původu v ES /jméno
    stanoviště hraniční kontroly  odeslání/ shody a číslo
    pověření skladu uvedeného v článku 13 (v případě potřeby):
    ...........................................................

    ...........................................................

2.   Místo určení produktů

    Jméno lodi: ...............................................

    Přístav, v němž je loď zakotvena: .........................

    Přístav a číslo schválení zvlášť schvalovaných skladovacích
    prostorů (v případě potřeby): .............................

3.   Podrobnosti o odesílané zásilce1)

    Datum odeslání produktů: ..................................

+--------------+-----------+-------------+--------------+--------------------+
|Druh produktu |Země původu| Počet balení| Váha     |Číslo   původního|
|       |      |       +-------+------+osvědčení  vydaného|
|       |      |       | brutto|netto |podle § 28 zákona|
|       |      |       |    |   |v souladu s čl. 5|
|       |      |       |    |   |odst.  1  směrnice|
|       |      |       |    |   |97/78/ES      |
+--------------+-----------+-------------+-------+------+--------------------+
|       |      |       |    |   |          |
|       |      |       |    |   |          |
+--------------+-----------+-------------+-------+------+--------------------+

4.   Osvědčení

    Potvrzuji,  že výše  popsané produkty  jsou schváleny
    k odeslání na loď nebo do skladu specifikovanou/ého výše
    v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 97/78/ES.
 V .......................      dne ................
    (místo)               (datum)

                 .....................................
 Razítko2)           (Podpis úředního veterinárního lékaře)2)
                 (Jméno, popř. jméno a příjmení, velkými
                 písmeny, kvalifikace a titul)

5.   Potvrzení o příchodu zásilky

    Potvrzuji, že zásilka specifikovaná v oddílu 3 byla dodána
    a je uskladněna na lodi specifikované v oddílu 2.

 V .......................      dne ..................
(místo) (datum)

 Razítko2)              ...........................
                   (Podpis příslušného úřadu/úředního
                   zástupce rejdaře)2)
                   (jméno, popř. jméno a příjmení,
                   velkými písmeny, funkce)
-------------------------------------------------------------------
1) Další údaje přílohy, pokud jsou žádány.
2) Podpisy a razítko musí být v jiné barvě než barva tisku
  formuláře.