přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí Příl.5

Příloha 5
SKUPINY PRODUKTŮ A ČETNOST FYZICKÝCH KONTROL ZÁSILEK PRODUKTŮ DOVÁŽENÝCH Z TŘETÍCH ZEMÍ
Skupiny produktů            Četnost fyzických kontrol
Kategorie I

1. Čerstvé maso a produkty, včetně   pro všechny produkty: 20%
  drobů skotu, ovcí, koz, prasat
  a koní

2. Produkty rybolovu v hermeticky
  uzavřených nádobách určené
  k uchování při teplotě prostředí,
  čerstvé a mražené ryby a sušené
  nebo solené produkty rybolovu

3. Celá vejce

4. Vepřové sádlo a tavené tuky

5. Střeva zvířat

6. Násadová vejce


Kategorie II

1. Drůbeží maso a výrobky       pro všechny produkty: 50%
  z drůbežího masa


2. Králičí maso, maso zvěře
  ve farmovém chovu a maso volně
  žijící zvěře, výrobky
  z tohoto masa

3. Mléko a mléčné výrobky
  (k lidské spotřebě)

4. Vaječné výrobky

5. Zpracované živočišné bílkoviny
  (k lidské spotřebě)

6. Jiné produkty rybolovu než ty,
  které jsou uvedeny v bodě I/2.
  a mlži

7. Med

Kategorie III

 1. Sperma               pro všechny produkty:
                    nejméně 1 % a nejvýše 10%
 2. Embrya

 3. Hnůj

 4. Mléko a mléčné výrobky
  (neurčené k lidské spotřebě)

 5. Želatina

 6. Žabí stehýnka a hlemýždi

 7. Kosti a výrobky z kostí

 8. Kůže a kožky

 9. Štětiny, vlna, srst a peří

10. Rohy, výrobky z rohů, kopyta
  (paznehty) a výrobky z kopyt
  (paznehtů)

11. Včelařské produkty

12. Lovecké trofeje

13. Zpracovaná krmiva pro zvířata
  v zájmovém chovu

14. Suroviny k výrobě krmiv
  pro zvířata v zájmovém chovu

15. Suroviny, krev, výrobky z krve,
  žlázy a orgány určené
  k farmaceutickému použití
16. Krevní produkty určené k technickému využití

17. Patogeny

18. Seno a sláma