přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 18

§ 18
Přeprava produktů uvedených v § 15 odst. 2 do skladu nebo ze skladu může probíhat jen za splnění těchto podmínek:
a) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se přesvědčil o tom, že sklad, do něhož mají být produkty přepraveny, je schválen pro přijetí produktů tohoto druhu, nesplňujících dovozní podmínky,
b) použité pečeti jsou takového druhu, že se rozlomí při jakémkoli otevření vozidla nebo kontejneru,
c) použité dopravní prostředky jsou v případě potřeby po použití řádně vyčištěny a dezinfikovány,
d) příslušný úřad odpovědný za místo odeslání uvědomí o přepravě produktů příslušný úřad odpovědný za místo určení, a to prostřednictvím počítačové sítě7),
e) produkty dojdou do stanoveného místa určení do 30 dnů ode dne odeslání. Nestane-li se tak, uvědomí o tom orgány provádějící veterinární kontroly příslušný celní orgán.
7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.