přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 17

§ 17
(1) Produkty
a) nemusí být se zřetelem na ochranu zdraví zvířat nebo lidí přijaty do skladu, jestliže nesplňují dovozní podmínky,
b) nesmí být přijaty do skladu, jestliže jejich zásilka není opatřena celními pečetěmi.
(2) Zásilky uvedené v § 15 odst. 2 mohou opustit sklad pouze za účelem
a) odeslání do třetí země, jsou-li dodrženy požadavky § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a), c), d) a e),
b) přepravy do skladu náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 za použití veterinárního osvědčení podle § 19 odst. 3 písm. a), které obsahuje označení a umístění skladu,
c) přepravy na místo, na němž jsou produkty po jejich denaturaci neškodně odstraněny.
(3) Zásilky uvedené v odstavci 2 se odesílají v nepropustných, úředním veterinárním lékařem zapečetěných vozidlech nebo kontejnerech. Jejich přeprava probíhá bez vyložení produktů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře; nesmí být přepravovány mezi sklady.
(4) Státní veterinární správa předkládá Komisi jednak seznam schválených skladů, jednak seznam provozovatelů uvedených v § 19 odst. 1.
(5) Nejsou-li dodržovány požadavky uvedené v § 14, 15, 16 a § 17 odst. 1 až 4, uplatňují se sankce podle zákona. Nejsou-li dodržovány požadavky, které se týkají skladů, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.