přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 14

§ 14
(1) Zásilky produktů, přicházejících z třetí země a určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (dále jen "sklad"), mohou být propuštěny, pokud dovozce předem prohlásil, že tyto produkty jsou určeny k volnému oběhu na území Unie, anebo zda jsou určeny k jinému konečnému použití, a dále, zda tyto produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Není-li jednoznačně uvedeno jiné konečné použití produktů, považují se za produkty určené k volnému oběhu na území Unie.
(2) Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu na území Unie kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole za účelem ověření, zda dovážené produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Fyzická kontrola se však nevyžaduje, s výjimkou případů podezření na ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, jestliže kontrola dokladů prokáže, že produkty neodpovídají dovozním podmínkám.
(3) Zásilky uvedené v odstavci 1 musí být provázeny doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady.
(4) Jestliže se ukáže, že dovozce učinil nepravdivé prohlášení podle odstavce 1, postupuje se v souladu s § 36 zákona.