přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 10

§ 10
(1) Produkty určené k lidské spotřebě musí být kontrolovány v jiných místech vykládky, v jiných místnostech a v jiných skladovacích prostorech než produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. To však neplatí pro pohraniční veterinární stanici, která je schválena pouze pro balené produkty; v takové pohraniční veterinární stanici mohou být používána společná místa vykládky, pokud během vykládky a po vykládce jsou produkty určené k lidské spotřebě a produkty, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, odděleny od sebe tak, aby nemohlo docházet ke křížové kontaminaci.
(2) Na základě vyhodnocení rizika krajskou veterinární správou může pohraniční veterinární stanice, která odbavuje ročně omezený počet zásilek produktů jakékoli kategorie, a to produktů určených pro lidskou spotřebu, nebo produktů určených k jiné než lidské spotřebě, používat pro veškeré produkty, pro které je stanoviště schváleno, stejné vybavení pro vykládku, kontrolu a skladování, pokud se příslušné prostory používají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se toto vybavení podle potřeby mezi manipulací a kontrolami řádně čistí a dezinfikuje.