přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 9

§ 9
(1) Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici nejméně:
a) kancelář vybavenou komunikačními prostředky včetně telefonu, faxu, terminálu systému Animo a kopírovacího stroje s veškerou nezbytnou dokumentací a s možností archivování dokladů týkajících se kontroly produktů,
b) sociální místnosti (šatny, toalety a vybavení pro mytí rukou), které budou společně používat pouze pracovníci provádějící kontroly,
c) uzavřené a zastřešené místo pro vykládání produktů z dopravních prostředků. Zastřešení se nevyžaduje pouze v případě zásilek vlny, která není přepravována v kontejnerech, volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin neurčených pro lidskou spotřebu, hnoje, guana, tekutých olejů a tuků, které jsou přepravovány na lodích. V případě produktů, které vyžadují určitou teplotu a které jsou určeny k lidské spotřebě, s výjimkou ryb, musí být přechod mezi přepravním prostorem a místem vykládky uzavřen a chráněn před vnějším prostředím,
d) místnost pro provádění veterinárních kontrol, kde se produkty kontrolují a kde se odebírají vzorky pro další testy. Místo odběru vzorků nemusí být odděleno od místnosti pro provádění kontrol,
e) vhodné skladovací místnosti nebo jiné prostory, umožňující pod dohledem úředního veterinárního lékaře simultánně uchovávat pozastavené zásilky jak v chlazeném, tak i ve zmrazeném stavu, anebo při teplotách prostředí do té doby, než jsou známy výsledky laboratorních nebo jiných vyšetření.
(2) Pohraniční veterinární stanice, která je schválena pro veterinární kontrolu produktů chlazených, mražených nebo uchovávaných při teplotě prostředí, musí mít k dispozici dostatečné skladovací prostory, aby v nich mohla být simultánně skladována odpovídající množství produktů z každé teplotní kategorie. Hluboce zmrazené sperma a embrya, vedlejší produkty nebo krevní produkty živočišného původu, které jsou přepravovány k využití pro technické účely, včetně farmaceutického využití, lze kontrolovat na pohraniční veterinární stanici pomocí vybavení určeného pro manipulaci se zabalenými produkty při teplotě prostředí, jsou-li tyto zásilky přepravovány při teplotě prostředí, v hermeticky uzavřených nádobách opatřených vlastní regulací teploty.
(3) Používání obchodních skladovacích prostorů v blízkosti pohraniční veterinární stanice, ve stejném přístavu nebo ve stejném celním prostoru je možné pod dohledem úředního veterinárního lékaře a za předpokladu, že pozastavené produkty jsou skladovány odděleně od ostatních produktů v samostatné uzamykatelné místnosti nebo pásmu.
(4) Skladování produktů ve zvláštních samostatných kontejnerech, trvale umístěných u místa vykládky, je možné za předpokladu, že tyto kontejnery jsou spojeny s místem vykládky takovým způsobem, že proces vykládky je chráněn před povětrnostními vlivy. Další skladování produktů všech kategorií v dopravních prostředcích, ve kterých byly přivezeny na pohraniční veterinární stanici, je možné pouze ve výjimečných případech pod dohledem úředního veterinárního lékaře, jde-li o pohraniční veterinární stanici v místě silničního nebo železničního hraničního přechodu, anebo v přístavu.