přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 372/2003
Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty Příl.2

Příl.2
ZPRÁVA Č.:
1. MÍSTO PŮVODU
- Datum odeslání zprávy:
- Předpokládané datum odeslání zásilky:
- Předpokládaný čas odeslání zásilky:
- Jméno odesilatele:
- Místo, odkud je zásilka odesílána (kód země, kód jednotky, místní jméno - jméno lokality, poštovní kód):
- Veterinární osvědčení:
- číslo
- datum
- Jméno úředního veterinárního lékaře, který podepsal osvědčení:
2. MÍSTO URČENÍ
- Kód země - kód jednotky:
- Jméno a adresa příjemce:
- Místo určení (kód země - kód jednotky, místní jméno - jméno lokality, poštovní kód):
3. ZBOŽÍ
- Druh - kód:
- Počet / množství:
4. ZPŮSOB DOPRAVY
- Druh dopravy:
- Identifikace dopravního prostředku (registrační číslo nákladního automobilu, číslo vagónu, číslo letu, jméno lodi, číslo kontejneru atd.):
5. POZNÁMKY
- pro pohraniční veterinární stanici: původ zvířat a produktů
- pro případ vývozu do třetí země: jméno třetí země a místo určení
- v případech, kdy zvířata neopustila místo původu: "nahrazuje zprávu číslo ... " / "ruší zprávu číslo ..."