přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 20

§ 20
(1) Evidence údajů o výsledcích laboratorního vyšetření vzorků obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry), jakož i výsledky laboratorního vyšetření vzorků, prováděného v souvislosti s výkonem státního veterinárního dozoru, s plánem sledování některých látek a reziduí u zvířat a v živočišných produktech, se sledováním vybraných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka apod. U každého vzorku a výsledku se zaznamenávají údaje týkající se totožnosti veterinárního inspektora, osoby zadavatele vyšetření, majitele vzorku, data a hodiny odběru vzorku, identifikace laboratoře, použité laboratorní metody, stanoveného laboratorního parametru a výsledku vyšetření.
(2) Evidenci údajů o výsledcích laboratorního vyšetření vzorků vedou státní veterinární ústavy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a laboratoře, kterým bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetření osvědčení o akreditaci a kterým vydala Státní veterinární správa povolení k provádění veterinární laboratorní diagnostické činnosti. Údaje zaznamenávané příslušným ústavem nebo laboratoří jsou v informačním systému přeneseny do počítače příslušné krajské veterinární správy, kde speciální softwarový nástroj umožní jejich přijetí a zpracování.